Svensk Plastindustriförening

Om SPIF

Svensk Plastindustriförening SPIF är en intresseorganisation för mindre och medelstora företagen inom plastindustrin. Vi välkomnar plasttillverkare och samtliga leverantörer inom plastbranschen att bli medlem hos SPIF. Föreningen som är en branschorganisation inom Svensk Industriförening Sinf, har idag ca 150 medlemmar.

Yrkescertifiering

Plastportalen