Svensk Plastindustriförening

Bli Medlem i SPIF

Upptäck alla fördelar!

Du får ta del av branschens allmänna leveransbestämmelser, juridisk rådgivning, tillgång till mallar och checklistor som berör miljörätten, arbetsmiljörätten, du får den senaste branschlaglistan, teknisk rådgivning och rådgivning kring export, minskade försäkringskostnader och branschanpassad företagsförsäkring, tillgång till medlemsnyttigheter, prisvärda mässresor och möjlighet att delta i branschevent. Dessutom får du möjlighet att profilera och marknadsföra ditt företag kostnadsfritt på plastportalen.se

Plastportalen

Om SPIF

Svensk Plastindustriförening SPIF är en intresseorganisation för mindre och medelstora företagen inom plastindustrin. Vi välkomnar plasttillverkare och samtliga leverantörer inom plastbranschen att bli medlem hos SPIF. Föreningen som är en branschorganisation inom Svensk Industriförening Sinf, har idag ca 150 medlemmar.